Stappenplan logo en huisstijl ontwerpen


 

Even voorstellen:
Mijn naam is Elly Stronks en ik ben designer bij SchoolsUnited en ontwerp websites en logo's voor basisscholen.

1. In een gesprek met de directeur van de school  wordt besproken welke ideeën er al zijn over het het nieuwe logo. Denk aan kleuren, lettertypen en vorm. Is er al met betrokkenen gesproken: het team, de ouders de Or en de leerlingen? Het is raadzaam om in een vroeg stadium de ideeën die leven te inventariseren, ze dienen als richtlijn in het gesprek. De school geeft 2 voorbeelden van logo's die ze erg mooi vinden.


logo 2.png

kleur.jpg2. Allereerst worden de kleuren vastgesteld, zo mogelijk ook het lettertype.


3. Dan ga ik aan het werk en kom terug met een concept logo. De school geeft hierop feedback.


loesje.png
feedback.jpeg
4. Op grond van de feedback van de school wordt het logo aangepast of wordt gekozen voor een andere weg. In dit stadium is het nog mogelijk om een andere weg te proberen.

5. De school mag 3 keer feedback geven op het concept logo.
blij.jpeg
6. Als de school tevreden is over het logo wordt het logo op de volgende manier per mail aangeleverd:
  1. In een presentatie document wordt het logo en een aantal mogelijkheden van het logo gepresenteerd.

  2. Het logo wordt in de volgende formaten aangeleverd: verschillende png, jpg en een formaat voor drukwerk.


 

7. De huisstijl kan worden ingevuld:

* word sjabloon
* website
* visitekaartje
 

Voorbeelden


Rembrandtschool
De Zwarm
Paulusschool